FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

FlowCAD

PCB Layout Design Software

PCB Layout Software
Optimálny štartovací balík pre návrhy PCB: "OrCAD PCB Designer Standard" v cene len 2.500 Euro (súčasťou je aj ročný Maintenace). Viac informácií... OrCAD
Riešenia pre návrhy a vývoj elektroniky
FlowCAD je predajcom špecializovaného softvéru pre vývoj a konštrukciu elektronických zariadení. Ponúka riešenia viacerých výrobcov pre kreslenie schém, návrhov PCB, FPGA- a IC-Design, Simulačné nástroje pre obvodovú-, termo-, či signálnu simuláciu a taktiež rôzne nástroje pre spracovanie výrobných (CAM) dát. Samozrejmosťou je kompetentná podpora, zčasti v slovenskom jazyku.
Seminarium XJTAG
Seminarium XJTAG
FlowCAD Solutions