FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

OrCAD Version 16.6 Demo DVD

"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; if($Funktion=="Student") { echo ""; echo ""; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; //end of displaying values: //***send email: function send_mail($myname, $myemail, $contactname, $contactemail, $subject, $message) { $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"; $headers .= "X-Mailer: php\n"; $headers .= "From: \"".$myname."\" <".$myemail.">\n"; return(mail("\"".$contactname."\" <".$contactemail.">", $subject, $message, $headers)); } $betreff2= "OrCAD Demo DVD vyžiadané"; $userid = get_current_user(); // Get Visitor information $visitor_ip = GetHostByName($REMOTE_ADDR); $visitor_hour = date("h"); $visitor_minute = date("i"); $visitor_day = date("d"); $visitor_month = date("m"); $visitor_year = date("Y"); // $visitor_refferer = gethostbyname($HTTP_REFERER); // $visitor_refferer = GetHostByName($HTTP_REFERER); $visitor_refferer = gethostbyname($HTTP_REFERER); //ECHO "visitor_refferer: $visitor_refferer

"; $visitor_browser = getBrowserType(); //ECHO "visitor_browser: $visitor_browser

"; $visited_page = selfURL(); //ECHO "visited_page: $visited_page

"; $HTTP_USER_AGENT = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; //ECHO "HTTP_USER_AGENT: $HTTP_USER_AGENT

"; $SERVER_PORT = $_SERVER['SERVER_PORT']; //ECHO "SERVER_PORT: $SERVER_PORT

"; $SERVER_NAME = $_SERVER['SERVER_NAME']; //ECHO "SERVER_NAME: $SERVER_NAME

"; $REQUEST_URI = $_SERVER['REQUEST_URI']; //ECHO "REQUEST_URI: $REQUEST_URI

"; $REMOTE_ADDR = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //ECHO "REMOTE_ADDR: $REMOTE_ADDR

"; $body="Firma; " . $firma . "\n" . "Meno (krstné):" . $vorname . "\n" . "Priezvisko: " . $zuname . "\n" . "Oddelenie: " . $abteilung . "\n" . "Ulica: " . $strasse . "\n" . "PSČ: " . $plz . "\n" . "Miesto: " . $ort . "\n" . "Krajina: " . $land . "\n" . "Email: " . $email . "\n" . "Funkcia " . $Funktion . "\n" . "Universita: " . $universitaet . "\n" . "Katedra: " . $professor . "\n" . "Telefon: " . $telefon . "\n" . "OrCAD DemoDVD:" . $OrCAD_Demo . "\n" . "Jazyk: " . $Language . "\n" . "UserID: " . $userid . "\n" . "Správa: " . $mitteilung . " \n" . "Informácia o žiadateľovi:\n" . "IP: " . $visitor_ip . "\n" . "visitor_refferer: " . $visitor_refferer . "\n" . "visitor_browser: " . $visitor_browser . "\n" . // "visited_page: " . $visited_page . "\n" . "HTTP_USER_AGENT: " . $HTTP_USER_AGENT . "\n" . "SERVER_PORT: " . $SERVER_PORT . "\n" . "SERVER_NAME: " . $SERVER_NAME . "\n" . "REQUEST_URI: " . $REQUEST_URI . "\n" . "REMOTE_ADDR: " . $REMOTE_ADDR . "\n" . "Browser: " . $visitor_browser . "\n" . "Time: " . $visitor_hour . ":" . $visitor_minute . "\n" . "Date " . $visitor_day . "-" . $visitor_month . "-" . $visitor_year . "\n" . // "Refferer: " . $visitor_refferer . "\n" . // "Visited Page: " . $visited_page . "\n" . "Language: ENGLISH\n" ; send_mail("FlowCAD Web_Form", "ivo.nemcic@flowcad.cz","Informácia z FlowCAD.cz", "ivovi@nemcic.sk", $betreff2, $body); //***end of send email } else { echo ""; //***Hier beginnt das Formular auf der Seite*** echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } ?>
Tieto údaje ste vyplnili:
 
Firma: "; echo $firma; echo "
Meno: "; echo $vorname . " " . $zuname . "
Oddelenie: "; echo $abteilung; echo "
Ulica: "; echo $strasse; echo "
PSČ & Miesto: "; echo $plz . " " . $ort . "
Krajina: "; echo $land; echo "
"; echo "."; echo "
E-Mail: "; echo $email; echo "
Funkcia: "; echo $Funktion; echo "
Univerzita: "; echo $universitaet; echo "
Katedra: "; echo $professor; echo "
Telefon: "; echo $telefon; echo "
OrCAD Demo DVD: "; echo $OrCAD_Demo; echo "
Vaša správa:"; echo $mitteilung; echo "

Ďakujeme za Váš záujem o FlowCAD a naše produkty. Vašu požiadavku vybavíme čo najskôr.

Váš FlowCAD tím
V prípade Vášho záujmu o OrCAD Demo DVD vyplňte prosím formulár na tejto stránke a my Vám ho poštou zašleme.

Prosím vyplňujte údaje presnými údajmi, len úplne vyplené formuláre budú spracované a DVD zaslané.

Ďakujeme za Váš záujem o FlowCAD a produkty OrCAD.


Meno (krstné):
Priezvisko:
Firma:
Funkcia: Vyplňte označenie, ktoré to najviac vystihuje:
Kreslič/ka Študent/ka
Vývojár/kana Universite / Škole
CAD/IT Manager
NákupcaKatedra (príp. vyučujúci)
Vedúci pracovník
Oddelenie:
Ulica:
PSČ:
Mesto/Obec:
email:
Telefon:
Krajina:
Správa:"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "Kontaktujte ma:
cez TelefónEmailomPoštou
Preferred Language is English