FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

FloWare Barcode

FloWare im PCB Editor
Code39 alebo Code128 Barcode v PCB Editore
Na PCB môže byť potrebné vytvoriť označenie so zakódovanou identifikáciou napr. pomocou Barcode. Za pomoci FloWare modulu je toto veľmi rýchlo a jednoducho realizovateľné na ľubovoľnej vrstve Vášho PCB návrhu.
Ako Barcode type sú k dispozícii Code 39 a Code 128. Rozmery sa nastaviteľné podľa výšky (napr. 8 mm). Šírka kódu je buď vypočítaná automaticky v závislosti od výšky, alebo je možné túto zadať manuálne.
Rozmery sú ihneď dynamicky viditeľné ako rámik na kurzore myši a takto je možná priama kontrola pomerov voči možnému voľnému miestu na PCB. Ďalej je možné pridať aj viditeľný text a vytvoriť negatívne zobrazenie.

Video