FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

OrCAD PCB Designer Professional Datenblatt

OrCAD PCB Designer Professional
Simulácia SI
PCB Designer Professional je najvýkonnejší stupeň OrCAD PCB Design platformy. Dodatočne ku všetkým funkciám, ktoré sú už obsiahnuté vo verzii Standard podporuje táto verzia definíciu diferenciálnych signálov a interaktívny Routing s možnosťou definovať rozsiahle pravidlá konštrukcie v Constraint Manageri. S funkciou „place replicate“ sa dajú pomocou štruktúry netlistu ľahko spoznať podobné prvky zapojenia v schéme zapojenia a takéto moduly sa dajú vrátane prepojení ľahko duplikovať. Príslušné súčiastky modulov sa prideľujú automaticky.
V tejto licencii je obsiahnuté aj kompletné pracovné miesto na simuláciu signálovej integrity.
V Pre-Layout analýze je vo virtuálnom priestore možné jednoduchým zostavením prenosových ciest simulovať správanie signálu bez schémy zapojenia alebo Layoutu. Na základe výsledkov sa dajú navrhnúť vlastné pravidlá konštrukcie, overovať zadané pravidlá konštrukcie, alebo vyskúšať tzv. What-If (čo ak by) scenáre a alternatívy. Potom ako bola zadaná schéma zapojenia v Capture a pravidlá konštrukcie v Constraint Manageri, môže implementácia v PCB Editore online otestovať pravidlá. V OrCAD PCB Editore môžu byť na základe Layoutu vykonané takzvané Post-Layout simulácie. Pri tomto sa do presnej simulácie zohľadňujú skutočné dĺžky vodičov, prekovenia a zloženie multilayera.
Stupňovite rozšíriteľná OrCAD – Allegro PCB platforma ponúka užívateľovi ochranu investície, keďže môže byť pri stúpajúcich technických požiadavkách navýšená na výkonnejšiu úroveň Allegro licencie bez nutnosti konverzie dát.

Technické detaily

- Všetky funkcie ako OrCAD PCB Designer Standard, + navyše:
- Differential Pair Routing s podporou pravidiel návrhu
- Placement / Circuit Replication
- Blind / Buried Via Stacking, Split, & Merge Support
- 6 signal layer auto router
- Interactive Delay Tuning (single and differential signals)
- Automatic TestPrep (testpoint generation & reuse)
- ConstraintRegions / Differential Pairs Region Constraints
Signal Integrity:
- Pre-& Post-route signal integrity analysis
- Graphical topology definition and exploration
- Interactive waveform viewer
- DML, IBIS5.0, IBISICM, Spectre-to-DML, HSPICE-to-IBIS
- Lossy transmission lines
- Coupled (3 net) simulation
- Differential pair exploration and simulation


OrCAD PCB Designer Lite OrCAD PCB Designer Standard OrCAD PCB Designer Professional Alegro PCB Designer Allegro PCB Global Route Environment Option Allegro PCB Design Planning Option Allegro PCB Analog RF Option Allegro PCB Miniaturization Option Allegro PCB High Speed Option Allegro PCB Team Design Option