FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design News FlowCAD

Podpora FlowCAD

Po zakupení produktov z našej ponuky je samozrejmosťou aj kvalifikovaná podpora, ktorú Vám poskytneme v slovenčine. Predpokladom pre využívanie kompletnej škály podpory je platná zmluva o údržbe - Maintenance. Firma Cadence priebežne vylepšuje svoje produkty opravou hlásených problémov. Tieto opravy - tzv. Hotfix sú k dispozícii pre všetkých užívateľov v rámci podpory. Prehľad posledných opráv nájdete tu:
pre verziu 16.3.
pre verziu 16.5.
pre verziu 16.6.

Ako užívateľ s podporou dostanete upozornenie na nový hotfix spolu s odkazom na stiahnutie.

Riešenie problému

Pošlite nám opis Vášho problému čo najpodrobnejšie na: support@flowcad.cz.
Najlepšie, ak nám môžete poslať časť projektu s príkladom, kde sa problém vyskytuje. My Vám v najkratšom možnom čase navrhneme riešenie.